Més de la meitat de les dones europees han patit algun tipus d’assetjament sexual, segons una enquesta de la European Union Agency for Fundamental Rights. La manera com els mitjans informen d’aquestes agressions sexuals influencia com la societat les percep.  Isabel Muntané, periodista, i Violeta García, psicòloga de la fundació AADAS, van treballar amb dones víctimes d’una …