Archives

Ten data journalism projects to celebrate Women’s International Day

Women represent 49.5% of the world’s population, but they do not have a corresponding public, political and social influence. In recent years, more and more women have raised their voices, making society aware of their challenges — data journalists included. To commemorate International Women’s Day, I have compiled a list of data journalism projects that explain and denounce …

Eight data journalism projects to get inspired

Data journalism turns spreadsheets into visualisations that can show stories impossible to explain otherwise. I have asked several data journalists about their favourite projects and have listed their responses. 1. Out of sight, out of mind Out of Sight, Out of Mind (2013)  visualises every known attack with drones by the US in Pakistan between 2004 …

Gay Talese, periodisme més enllà de les rodes de premsa

Gay Talese a la portada del reportatge del New York Times

Un espai diàfan ple d’ordinadors i gent en silenci que tecleja. Podria ser una oficina qualsevol en un edifici qualsevol, però es tracta d’una redacció farcida de periodistes. Les discussions han donat pas a llargs silencis, només interromputs per algun comentari sobre les declaracions de torn d’un polític i poca cosa més. Per als “afortunats” …